Navigatie overslaan

Tag Archives: belasting

Het woord dook gisteren prominent op in de troonrede: de participatiemaatschappij.  Een maatschappij die zijn burgers aanzet tot eigen initiatief, waar de staat zich zo ver mogelijk terug trekt en alleen nog zorgt voor degenen die echt op geen enkele andere manier voor zichzelf kunnen zorgen. (Een verkeerd woord trouwens want een participatiemaatschappij is een bedrijfsvorm; het moet de participatiesamenleving zijn. Typisch Rutte foutje zullen we maar zeggen; die man kan het domweg niet laten om alle vormen van samenleving als een bedrijf te zien)

Maar is het dan ooit anders geweest? Waarom zou iemand bij de staat aankloppen als hij zijn zaakjes zelf kan organiseren?  Maar in de liberale visie werkt het heel anders en zijn er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden en misschien zelfs miljoenen mensen in dit land die lekker achterover  leunen in de armen van vadertje staat en in volledige inertie verkeren omdat het nu eenmaal zoveel makkelijker is de staat voor je geluk verantwoordelijk te stellen.

ParticipatiemaatschappijDat terwijl ik zoveel mensen ken die (nog) een eigen bedrijf zouden hebben als ze domweg wat makkelijker krediet van een bank hadden kunnen krijgen.

rutte.wint.verkiezingen.vvd.groot De participatiemaatschappij waar Rutte het over heeft gaat helemaal niet over mensen nieuwe samenwerkingsverbanden aan te laten gaan. Stel je bijvoorbeeld voor dat het groepen mensen daadwerkelijk zou lukken om als collectief  zonnecollectoren op hun daken te installeren en met de opgewekte stroom onafhankelijk te worden van de grote energiemaatschappijen. Dat zouden ze kostte wat kost tegen gaan. Je mag alleen zaken zelf gaan organiseren waar de grote spelers geen brood in zien. Dus je mag de luiers van de kinderen van de buren of je eigen ouders gaan verschonen, maar wordt vooral niet te onafhankelijk en ga niet te ver met als collectief te denken.

Ze zijn er natuurlijk van doordrongen dat hoe goed mensen zich ook organiseren er altijd geld nodig is om die nieuwe samenwerkingsverbanden voor langere perioden te laten werken. Dat geld heeft de overheid niet, dus moet het uit giften komen. Tegenwoordig  komen meeste mensen nauwelijks rond, dus  worden we steeds afhankelijker van giften van de rijken. En dat is macht! Want macht is wat je wilt kopen als je de rest allemaal al hebt.  Macht is te mogen bepalen wat goed voor je medemens is. werkloos578

We waren trouwens al een behoorlijk eind op weg naar een andersoortige participatiesamenleving; sinds het begin van de vorige eeuw zijn burgers steeds mondiger geworden, kwamen op voor hun rechten en dwongen de overheid die rechten wettelijk vast te leggen. Dat werkte goed. Op die manier hebben we o.a. het ziekenfonds, sociale huurwoningen, betaalbaar hoger onderwijs, werkloosheidsuitkeringen en rechtshulp bij elkaar geknokt.

werkloosheid2Er werkten teveel mensen voor de overheid? So what? We werken voor en door elkaar; werk is participatie!  De belasting was hoog? Wat maakt dat uit als je straat schoon, veilig gehouden en verlicht wordt, je huis betaalbaar is en er een vangnet is voor als je ontslagen of ziek wordt? Persoonlijk betaal ik graag belasting zolang dat geld maar gebruikt wordt om mensen aan het werk te houden.  Wie besteedt niet  liever aandacht aan zijn kinderen dan dat je na je werk vrijwillig voor de buurt moet gaan bijbeunen? Jij moet alles maar zelf in je buurt gaan organiseren terwijl je buurman/vrouw werkloos wordt? Een buurman die vroeger de straat schoon maakte, kinderjuf, verpleger of leraar was?

En dacht je nou echt dat dikke nekkers in villawijken zelf luiers van hun demente ouders gaan verschonen? Die huren gewoon een tweede nanny in; ze hadden er al een voor de kinderen. Zo wordt die zogenaamde participatie opgedrongen aan iedereen met een smalle beurs terwijl de graaiers zoals altijd buiten schot blijven. Al met al is het gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel. En niet de eerste waarbij Neo Liberaal Nederland om het hardste roept dat we deze maatregel over onszelf afgeroepen hebben. We moeten gewoon eens stoppen met oud, ziek, psychisch gestoord of arm te worden. We hebben dat allemaal helemaal zelf in de hand want de onderkant van de samenleving moet en zal solidair met elkaar zijn zodat de rijken zich over hun eigen problemen kunnen bekommeren. Want ze hebben het zwaar hoor; ze moeten tegenwoordig te pas en te onpas uitleggen waarom ze als directeur van een Nutsbedrijf twee maal meer dan de balkenendenorm betaald moeten krijgen. Voor je het weet wordt je op de sociale media nog voor graaier uitgemaakt en kan je vrouw niet meer rustig shoppen zonder door plebs lastig gevallen te worden.

Als ze een participatiemaatschappij willen moeten ze eerst eens zorgen dat het vertrouwen in de politiek weer gaat stijgen en er meer mensen gaan stemmen. Stemmen is de meest voor de hand liggende vorm van participatie in de maatschappij.

Advertenties

Willem en Maxima kleinZodra je aangeeft republikein te zijn moet je eerst uitleggen dat dit pertinent niet betekent dat je tot christelijk rechts bent bekeerd, voor ongecontroleerd wapenbezit bent en tegen abortus – want de republikeinen aan de andere kant van de plas hebben de inhoud van het woord op zijn allerzachtst gezegd een beetje bezoedeld. Daarna is het standaard antwoord dat een president ook veel geld kost. Dat kun je afdoen met één woord: Balkenendenorm. Want waarom zou een president zich daar niet aan moeten houden? De Amerikaanse president verdiend anderhalf maal de balkenendennorm, maar heeft ook tweehonderd keer zoveel mensen onder zich en kan theoretisch nog steeds met één druk op de knop de wereld vernietigen. Daarmee vergeleken zou die €228.599 voor een president der Nederlanden nog best een vorstelijke beloning zijn.

Mijn grootste bezwaar tegen de monarchie is ook in één woord samen te vatten: erfopvolging. Het griezelige van erfopvolging is dat het altijd tot huwelijken tussen mensen die ook van Koninklijke huize waren heeft geleid en daardoor vertonen alle Europese koningshuizen sporen van inteelt . Wat dat betreft was de keuze van W.A. voor Maxima wel een goede want dat geeft de Oranje genenpoel wat lucht en minder kans op mongooltjes op de troon. Maar helaas is de hele Oranje familie uit een nogal bedenkelijke genenpoel samengesteld. Een genenpoel waar halve en hele nazi’s een wel erg groot stempel op drukken. Zowel vader als grootvader van Oranje had een verleden waar menig na de oorlog geboren Nederlands jochie op het schoolplein wat over uit te leggen zou hebben gehad, maar Willem kwam er mee weg. Opa mag dan op tijd naar de goede kant zijn overgelopen, maar dat is dan ook het kenmerk van de opportunist die hij was. Dat Maxima’s vader op zijn beurt een Argentijnse versie van ‘wir haben es nicht gewusst’ moest prevelen was voor de Oranjes daarom lekker herkenbaar. Pappie Zorreguita mag er volgende week niet bij zijn als milde straf voor zijn deelname aan een nazi regime. Hij mag niet naar een feestje voor een misdaad waarvoor ex politici minimaal twintig jaar de cel in horen te draaien.

Maar bottomline is dat leiderschap behoort toe te komen aan de meest geschikte persoon en het is aan het volk om die te kiezen. Dat het volk soms domme of rare keuzes maakt doet daar niets aan af.

Koninkrijken zijn zonder uitzondering door middel van bruut geweld tot stand gekomen en zijn intussen in de meeste landen na ook weer grote bloedoffers afgeschaft. De monarchie is een middeleeuws instituut en we zouden ons als nuchtere Hollanders moeten schamen dat we dit belachelijke ouderwetse sprookje in stand houden.

Ik dook van de week een beetje in de vaderlandse geschiedenis en kwam tot een paar ontluisterende conclusies. (lees dit blog! Herstel de republiek) De geschiedenislessen die ik als kind over ons Koningshuis voorgeschoteld kreeg zaten vol propaganda en wezenlijke feiten werden mij onthouden. Zo blijkt dat het huis van Oranje tijdens de Franse overheersing afstand te hebben gedaan van al hun rechten op de troon en in Duitsland in retraite te zijn gegaan. Op school leerde je dat een kleine minderheid die zich patriotten noemde met de Fransen collaboreerde en dat Koningsgezinden zich met hand en tand verzetten tegen Napoleon en zijn trawanten. In werkelijkheid omarmde de overgrote meerderheid van ons volk de nieuwe orde die de Franse revolutie met zich meebracht. We behielden niet voor niets, ook nadat Napoleon was verslagen, de rood wit blauwe vlag en veel van de door hem ingevoerde wetten. Logisch want die waren modern en stonden later o.a. model voor bijvoorbeeld de Amerikaanse grondwet. Opmerkelijk is dat de Nederlands wetten, die wij tijdens onze gouden eeuw voerden toen dit land een trotse republiek was, weer als inspiratie voor Franse en Amerikaanse wetten dienden. De Engelsen hielden als overwinnaars van de oorlogen tegen Napoleon echter krampachtig vast aan de monarchie en brachten de Oranjes terug op de troon.

Maar ook in de recente geschiedenis vind je voldoende argumenten om de monarchie nu eindelijk eens op te heffen. De economische crisis is momenteel bijna net zo diep als die in 1980 toen Beatrix de troon besteeg. Er zijn in absolute getallen zelfs meer werkelozen dan toen! Maar ook nu gaan we een prestigieus miljoenenfeestje vieren en worden de Oranjes gepresenteerd als de lijm waar deze natie door bijeengehouden wordt.

Inderdaad is het moeilijk om in de huidige lichting politici een lichtend voorbeeld van een groot leider te vinden die presidentiële kenmerken draagt. Maar heeft prins Pils die dan wel? En die jongen mag alleen een handtekening onder nieuwe wetten  zetten. Beetje dure krabbels, beetje duur symbool.

Een van mijn Facebook vrienden kwam met een mooie oplossing: men beweerd dat 60% van onze bevolking de monarchie op handen draagt. Laat die 60% er dan ook voor betalen! Dat is op een eenvoudige manier te realiseren. Voeg bij de aangifte van de inkomstenbelasting een extra blokje toe waarin gevraagd wordt of u mee wilt betalen aan de extra kosten die het koningshuis met zich meebrengt. Daar vult u ja of nee in. Iedereen die ja in heeft gevuld wordt daarop aangeslagen met het bedrag dat voor het koningshuis per jaar kost gedeeld door het aantal mensen dat aangegeven heeft voor deze kosten op te willen draaien.

Op deze manier de mensen die in sprookjes willen blijven geloven hun gang blijven gaan zonder dat anderen daarvoor moeten dokken.  Geef die Oranjeklanten ook maar meteen een apart TV kanaal met Oranjenieuws zodat het volwassen deel der natie verschoond blijft van onzinnig nieuws over het Koningshuis. Dan kan Willem voortaan ongestoord huizen in Mozambique kopen, op jacht gaan en gaan skiën waar ie maar wil, zonder dat mijn geld en kostbare tijd daaraan verspild wordt.

En als dank voorziet de belastingdienst deze mensen allemaal per ommegaande post van een mooi oranje knuffelleeuwtje en een kaartje voor de onvermijdelijke van den Ende musical ‘het Koningsmeisje’.

Bij de bekendwording van de welke muziek/theatergroepen en festivals nog door het fonds voor podiumkunsten gesteund kunnen gaan worden werd het pijnlijk duidelijk naar wat voor land de rechtse elite verlangd.

Het zijn vooral de experimentele voorstellingen die onder de bezuinigingen lijden. Wat buiten de marge valt van wat groot en bekend is wordt wegbezuinigd. Wat overblijft zijn de A-merken. Past prachtig in de liberale traditie hoor;  wat groot is mag groot blijven en wat klein is moet worden opgeslokt of uitgespuugd.

Ik heb het al eerder gezegd: de gezelschappen waar niet op bezuinigd wordt zijn juist de meest voor de hand liggende kandidaten om door het mecenaat ondersteund te worden. Laat ze lekker een ‘vrienden van het Holland festival’ oprichten!

Iedereen die nog niet door had dat de VVD klakkeloos achter het groot kapitaal aanloopt zou nu beter moeten weten. De VVD is er niet voor de kleine man al is hij 1000x ondernemer. De VVD streeft al tientallen jaren naar een wereld waar alleen plaats is voor grootgrutters, mega winkel bedrijven, en grote ketens van fastfood restaurants. Een Blokker, Kruidvat en Mc Donald’s in elke winkelstraat. De kunst waar ze voor kiezen past daar naadloos bij. Alleen wat groot en prestigieus is mag gezien blijven worden.

Dat marginale theater en muziekgroepen, festivals en tentoonstellingen veel sociaal en maatschappijkritische geluiden produceren zal voor Halve Zoolstra wel een mooie extra reden geweest zijn om de botte bijl te hanteren. In de benarde visie van onze Neo-Liberale broeders is er alleen plaats voor kunsten die in opdracht en ter vermaak en verheerlijking van de elite wordt geproduceerd. Stel je toch eens voor dat liefhebbers van opera opeens de volle mep voor een kaartje voor de nieuwe uitvoering van een Wagner opera moeten gaan betalen. Dat mag toch niet zo zijn? Alsof die, over het algemeen niet bepaald onbemiddelde mensen, niet al genoeg belasting betalen!

Inderdaad wordt met groot gemak over het hoofd gezien dat subsidies zich meestal weer terug verdienen in de vorm van belastingen btw, parkeergelden,  inkomsten voor de plaatselijke horeca, en bovenal in goodwill en een gevoel van welbevinden bij zowel publiek als sponsors. Maar je koopt natuurlijk niets voor welbevinden!

Vergeet ook niet hoeveel toeleveringsbedrijven, kleine licht en geluid bedrijven en (semi) artistieke personen/bedrijven als ontwerpers, drukkers en cateraars afhankelijk zijn van opdrachten van gesubsidieerde gezelschappen.

Subsidies zijn over het algemeen ook echt niet overdreven groot. Want Hollanders zijn en blijven kooplieden en als je weet hoe gedetailleerd een begroting voor een subsidie moet zijn weet je dat elke cent verantwoord moet worden besteed.

Terwijl  de dames en heren van de VVD krampachtig dit land in de 51e  staat van de USA proberen te veranderen kijkt Amerika op zijn beurt met grote interesse naar hoe wij hier de zaken aanpakken. Daar merken ze op dat er voor een relatief klein bedrag aan subsidies heel veel kunst gemaakt en verspreid wordt. Nederlanders zijn niet voor niks over het algemeen wat beter artistiek gevormd dan de gemiddelde hill-billy. Het kost een paar centen, maar je krijgt er wel wat voor terug.

Maar rechts is niet zo kien op kweekvijvers voor nieuw talent. Hoe groter die vijvers worden, hoe meer mensen er in dit land rond gaan lopen die ambities hebben die verder reiken dan een simpel baantje achter een lopende band of een kassa. Dat zijn lastige mensen; voor je het weet maken die nog voorstellingen die kritiek leveren op het systeem, en plaatsen ze  vraagtekens bij het feit dat de grote gokkers bij de banken beloond moeten worden voor hun opzichtige falen, terwijl  gezelschappen, festivals en tentoonstellingen, die wel degelijk veel publiek trekken en hun steentje bijdragen aan het welvaren van de economie, afgestraft dienen te worden.

%d bloggers liken dit: