Navigatie overslaan

Tag Archives: macht

Het woord dook gisteren prominent op in de troonrede: de participatiemaatschappij.  Een maatschappij die zijn burgers aanzet tot eigen initiatief, waar de staat zich zo ver mogelijk terug trekt en alleen nog zorgt voor degenen die echt op geen enkele andere manier voor zichzelf kunnen zorgen. (Een verkeerd woord trouwens want een participatiemaatschappij is een bedrijfsvorm; het moet de participatiesamenleving zijn. Typisch Rutte foutje zullen we maar zeggen; die man kan het domweg niet laten om alle vormen van samenleving als een bedrijf te zien)

Maar is het dan ooit anders geweest? Waarom zou iemand bij de staat aankloppen als hij zijn zaakjes zelf kan organiseren?  Maar in de liberale visie werkt het heel anders en zijn er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden en misschien zelfs miljoenen mensen in dit land die lekker achterover  leunen in de armen van vadertje staat en in volledige inertie verkeren omdat het nu eenmaal zoveel makkelijker is de staat voor je geluk verantwoordelijk te stellen.

ParticipatiemaatschappijDat terwijl ik zoveel mensen ken die (nog) een eigen bedrijf zouden hebben als ze domweg wat makkelijker krediet van een bank hadden kunnen krijgen.

rutte.wint.verkiezingen.vvd.groot De participatiemaatschappij waar Rutte het over heeft gaat helemaal niet over mensen nieuwe samenwerkingsverbanden aan te laten gaan. Stel je bijvoorbeeld voor dat het groepen mensen daadwerkelijk zou lukken om als collectief  zonnecollectoren op hun daken te installeren en met de opgewekte stroom onafhankelijk te worden van de grote energiemaatschappijen. Dat zouden ze kostte wat kost tegen gaan. Je mag alleen zaken zelf gaan organiseren waar de grote spelers geen brood in zien. Dus je mag de luiers van de kinderen van de buren of je eigen ouders gaan verschonen, maar wordt vooral niet te onafhankelijk en ga niet te ver met als collectief te denken.

Ze zijn er natuurlijk van doordrongen dat hoe goed mensen zich ook organiseren er altijd geld nodig is om die nieuwe samenwerkingsverbanden voor langere perioden te laten werken. Dat geld heeft de overheid niet, dus moet het uit giften komen. Tegenwoordig  komen meeste mensen nauwelijks rond, dus  worden we steeds afhankelijker van giften van de rijken. En dat is macht! Want macht is wat je wilt kopen als je de rest allemaal al hebt.  Macht is te mogen bepalen wat goed voor je medemens is. werkloos578

We waren trouwens al een behoorlijk eind op weg naar een andersoortige participatiesamenleving; sinds het begin van de vorige eeuw zijn burgers steeds mondiger geworden, kwamen op voor hun rechten en dwongen de overheid die rechten wettelijk vast te leggen. Dat werkte goed. Op die manier hebben we o.a. het ziekenfonds, sociale huurwoningen, betaalbaar hoger onderwijs, werkloosheidsuitkeringen en rechtshulp bij elkaar geknokt.

werkloosheid2Er werkten teveel mensen voor de overheid? So what? We werken voor en door elkaar; werk is participatie!  De belasting was hoog? Wat maakt dat uit als je straat schoon, veilig gehouden en verlicht wordt, je huis betaalbaar is en er een vangnet is voor als je ontslagen of ziek wordt? Persoonlijk betaal ik graag belasting zolang dat geld maar gebruikt wordt om mensen aan het werk te houden.  Wie besteedt niet  liever aandacht aan zijn kinderen dan dat je na je werk vrijwillig voor de buurt moet gaan bijbeunen? Jij moet alles maar zelf in je buurt gaan organiseren terwijl je buurman/vrouw werkloos wordt? Een buurman die vroeger de straat schoon maakte, kinderjuf, verpleger of leraar was?

En dacht je nou echt dat dikke nekkers in villawijken zelf luiers van hun demente ouders gaan verschonen? Die huren gewoon een tweede nanny in; ze hadden er al een voor de kinderen. Zo wordt die zogenaamde participatie opgedrongen aan iedereen met een smalle beurs terwijl de graaiers zoals altijd buiten schot blijven. Al met al is het gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel. En niet de eerste waarbij Neo Liberaal Nederland om het hardste roept dat we deze maatregel over onszelf afgeroepen hebben. We moeten gewoon eens stoppen met oud, ziek, psychisch gestoord of arm te worden. We hebben dat allemaal helemaal zelf in de hand want de onderkant van de samenleving moet en zal solidair met elkaar zijn zodat de rijken zich over hun eigen problemen kunnen bekommeren. Want ze hebben het zwaar hoor; ze moeten tegenwoordig te pas en te onpas uitleggen waarom ze als directeur van een Nutsbedrijf twee maal meer dan de balkenendenorm betaald moeten krijgen. Voor je het weet wordt je op de sociale media nog voor graaier uitgemaakt en kan je vrouw niet meer rustig shoppen zonder door plebs lastig gevallen te worden.

Als ze een participatiemaatschappij willen moeten ze eerst eens zorgen dat het vertrouwen in de politiek weer gaat stijgen en er meer mensen gaan stemmen. Stemmen is de meest voor de hand liggende vorm van participatie in de maatschappij.

Advertenties

Gisterenavond zapte ik langs Pow News. Ik zag een item waarin voorbijgangers in een winkelstraat werd gevraagd twee portretfoto’s te bekijken en te bepalen wie van de figuren op de getoonde portretten een crimineel was. Een van de mannen op de portretten was blank en de ander had een kleurtje. Dit natuurlijk naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse rechters (donkere) allochtonen zwaardere straffen opleggen dan (blanke) autochtonen.

Dat de ondervraagde voorbijgangers zonder uitzondering de donkere jongen aanwezen als de crimineel verbaasde me minder dan het feit dat rechters donker gekleurde mensen zwaarder straffen. En dat men Tofik Dibi niet herkent als zijnde parlementslid voor Groen Links kan ik me nog voorstellen. Ik moest zijn naam eerlijk gezegd ook even googelen.

Maar wat ik verontrustend vond was dat de twee blanke mannen op de portretten niet herkend werden. Dat waren namelijk niet de eerste de besten want het ging hier om Volkert van der Graaf en Anders Breivik. Nu pleegde Van der Graaf de moord op Fortuyn al bijna 10 jaar geleden en al staat zijn gezicht bij mij persoonlijk nog altijd in mijn geheugen gegrift, kan ik me voorstellen dat veel mensen hem al niet meer herkennen. Je krijgt tegenwoordig zo’n enorme beelden-diarree van gezichten over je heen: dat is allemaal moeilijk bij te houden. Ik ga er trouwens wel min of meer vanuit dat zijn naam nog wel een belletje doet rinkelen.

Maar de slachtpartij die Breivik aanrichtte is maar iets meer dan een half jaar oud. Toch zijn veel mensen hem blijkbaar  alweer vergeten. En het zou zelfs kunnen zijn dat de ondervraagde personen het gezicht van Breivik destijds niet eens gezien hebben.  Dat die hele slachtpartij volledig aan ze voorbij is gegaan omdat ze simpelweg het nieuws niet volgen.

Persoonlijk kan ik me dat nauwelijks voorstellen, want ik vreet het nieuws nog altijd. Ik word er wel moe van dat bepaalde onderwerpen volledig uitgekauwd worden en andere, die ik zelf vaak veel belangrijker vind, nauwelijks worden aangestipt, maar that’s life.

Maar de meeste mensen volgen de politieke en sociale ontwikkelingen niet (meer). Die zijn afgehaakt of hebben zelfs nooit enige interesse in het onderwerp gehad. Dat heeft overigens minder met het opleidingsniveau van de gemiddelde mens te maken dan je zou denken. Ik hoor ook hoger opgeleiden regelmatig stupide opmerkingen maken zoals : “de crisis is juist goed voor de economie, want die wordt daardoor alleen maar meer autonoom.” Ik hoop dan maar dat degene die deze onzin uitkraamt een politicus of een collega op het werk napraat, zonder er verder al te veel over na te hebben gedacht.

Politiek is nauwelijks prikkelend meer omdat mensen het gevoel hebben, of beter gezegd gewoon wéten, dat ze geen enkele invloed erop uitoefenen. Het maakt wat dat betreft ook niet zoveel uit of ze wel of niet goed geïnformeerd zijn. Eens in de vier jaar brengt iets meer dan de helft van de stemgerechtigden een stem uit op een politicus die allerlei dingen beloofd die hij/zij uiteindelijk niet waar kan maken. En of we nou slim of dom zijn maakt geen reet uit. Je kan ook op een heel slimme manier er een vreselijke puinhoop van maken.

Het probleem is dat dit mechanisme, al sinds mensen zich in grotere verbanden dan kleine stammen zijn gaan verenigen, ervoor zorgt dat de werkelijke macht bij een kleine elite blijft liggen. En deze elite is sinds mensenheugenis verbonden met geld en macht.

Een goed geïnformeerd en geïnteresseerd volk is moeilijk onder de duim te houden. Maar je kan het gepeupel vreselijk makkelijk afleiden. Houdt wat glimmende  objecten voor hun neus et voila….

True freedom requires sacrifice and pain

Most human beings only think they want freedom

In truth they yearn for  the bondage of social order, rigid laws and materialism

The only freedom man really wants is the freedom to be comfortable

(John Teller in Sons Of Anarchy – deze quote is waarschijnlijk van, of in ieder geval geïnspireerd op, Emma Goldman)

%d bloggers liken dit: